Încurajăm complementaritatea și manifestarea darurilor Duhului Sfânt

Suntem cu toții diferiți, unici, cu daruri și abilități distincte. Privită din unghiul potrivit, această diferență este o binecuvântare și o mare resursă. În Biblie, Dumnezeu se folosește de metafora trupului pentru a exemplifica acest principiu. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. (1 Corinteni 12:17-19)